Giải pháp Truy xuất nguồn gốc thực phẩm TX9

Hơn 10 năm kinh ngiệm phát triển sản phẩm TX9 để phân tích nguồn gốc thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn.

Đã phát triển đến thế hệ thứ 3 – phù hợp với cả doanh nghiệp nhỏ và lớn trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm.

Là nhà quản lý chuyên nghiệp trong chuỗi sản xuất chế biến thực phẩm.

Có đến 30 khách hàng trên thế giới và đã bán được 70 bản quyền sản phẩm.

Truy tìm nguồn gốc sản phẩm bằng tiêu chuẩn GS-1.

Đang mở rộng sang thị trường xuất khẩu hoa lan và sản xuất dược phẩm.

Xác định nhanh chóng và chính xác nguồn gốc của vấn đề gây lỗi.

Giúp nhà sản xuất nâng cao năng lực sản xuất qua quá trình theo dõi nguồn gốc thực phẩm chế biến.

Giúp phát triển vùng nuôi trồng và nâng cao năng lực quản lý của vùng nuôi trồng.

Khái niệm về truy tìm

Đặc điểm của truy xuất nguồn gốc

Thông tin có độ bao phủ

Độ bao phủ thể hiện bởi lượng thông tin mà hệ thống truy xuất nguồn gốc ghi lại.

Cần cân bằng giữa chi phí & lợi ích của các phần thông tin để xác định độ bao phủ hiệu quả mà chúng ta cần hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng.

Thông tin có chiều sâu

Chiều sâu thể hiện ở việc hệ thống theo dõi từ đầu đến cuối sát sao như thế nào.

Chiều sâu phụ thuộc vào những điểm nào trong dây chuyền sản xuất thực phẩm mà nguy cơ và các biện pháp khắc phục hậu quả có thể xảy ra.

Thông tin có tính chính xác

Tính chính xác thể hiện ở mức độ bảo đảm mà hệ thống có thể chỉ ra ngay được điểm di chuyển của sản phẩm thực phẩm trong dây chuyền sản xuất và cung ứng.

Quyết định tính chính xác phụ thuộc vào

Tỉ lệ lỗi có thể chấp nhận được – thuộc về các yêu cầu chất lượng

Các đơn vị phân tích – xe container, xe tải, ngày tạo ra, ngày sản xuất, hay ngày chuyển đi

Định hướng phát triển

Tại sao ngày nay DN cần có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm? Kinh nghiệm của khách hàng chúng tôi là:

Truy tìm nguồn gốc sản lượng thực phẩm Chất lượng/An toàn

♦ Tính minh bạch trong quy trình chế biến thực phẩm

  ► Bằng cách truy xuất thông tin sản phẩm từ nông trại hay người sản xuất sẽ cho biết quá trình chế biến tốt hay không để xác định được nguồn thực phẩm an toàn hay không an toàn.

♦ Thu hồi nhanh chóng và chính xác khi có sản phẩm lỗi.

♦ Bằng công nghệ truy tìm tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng giúp cho công ty phân tích nâng cao chất lượng sản phẩm của mình bằng cách xác định rõ nguồn gốc nguyên liệu.

♦ Đảm bảo

  ► Tính chính xác của quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm

  ► Chất lượng nguyên liệu dùng trong nuôi trồng và chế biến

  ► Thông báo các rủi ro có thể xảy ra.

♦ Thu thập đầy đủ các thông tin về chất lượng và các chứng nhận đạt chuẩn

♦ Truy tìm được chi tiết các nguyên nhân gây lỗi và đưa ra hướng khắc phục

Luận chứng kinh tế cho giải pháp truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Giảm thiểu chi phí hàng trả lại - Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Nếu không có truy xuất nguồn gốc, khi có lỗi phải thu hồi tất cả các sản phẩm cùng loại.

Sản phẩm cà chua phải thu hồi trong năm 2008 là 250.000 USD vì không thể xác định được nguồn gốc của sản phẩm bị lỗi.

Trong năm 2009, Peanut Corporation of America, nhà sản xuất đậu phộng lớn nhất ở Mỹ đã đệ đơn xin phá sản sau khi sản phẩm bị thu hồi.

Thông tin của tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng cho phép các công ty sử dụng phân tích để nâng cao năng suất và hiệu quả.

Theo dõi được năng suất của người lao động cho phép cải thiện đến 20%.

Theo dõi được từ gốc sẽ không lãng phí cho tương lai.

Xây dựng một thương hiệu cao cấp hơn (Giúp nâng giá cao hơn 10%-20%)

Các công nghệ của Giải pháp truy xuất nguồn gốc TX9

Hỗ trợ tất cả các máy quét mã vạch

Có thể tùy chỉnh cho tất cả các mô hình nuôi trồng/tất cả quy trình sản xuất.

Kết nối với phần mềm bán hàng và mạng xã hội để quản cáo sản phẩm

Mô hình dữ liệu phân tán – mỗi chuỗi cung ứng là một cơ sở dự liệu riêng.

Dữ liệu toàn vẹn và bảo mật.

Kết nối với RFID, 1&2-D barcode, ERP…

InfoSphere theo tiêu chuẩn chuẩn GS1 từ nông trại đến người bán lẻ.

Tổng kết

Đầy đủ nghiệp vụ, linh hoạt và dễ triển khai.

Giải pháp truy xuất nguồn gốc TX9 cho phép theo dõi các quy trình đơn giản đến phức tạp cho phép theo dõi tất cả các quy trình nghiệp vụ.

Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả hoạt động và phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của chính phủ.

2569 bình luận
Xem thêm bình luận 123 trong số 1.000

Giải pháp Truy xuất nguồn gốc thực phẩm TX9

Hơn 10 năm kinh ngiệm phát triển sản phẩm TX9 để phân tích nguồn gốc thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn.

Đã phát triển đến thế hệ thứ 3 – phù hợp với cả doanh nghiệp nhỏ và lớn trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm.

Là nhà quản lý chuyên nghiệp trong chuỗi sản xuất chế biến thực phẩm.

Có đến 30 khách hàng trên thế giới và đã bán được 70 bản quyền sản phẩm.

Truy tìm nguồn gốc sản phẩm bằng tiêu chuẩn GS-1.

Đang mở rộng sang thị trường xuất khẩu hoa lan và sản xuất dược phẩm.

Xác định nhanh chóng và chính xác nguồn gốc của vấn đề gây lỗi.

Giúp nhà sản xuất nâng cao năng lực sản xuất qua quá trình theo dõi nguồn gốc thực phẩm chế biến.

Giúp phát triển vùng nuôi trồng và nâng cao năng lực quản lý của vùng nuôi trồng.

Khái niệm về truy tìm

Đặc điểm của truy xuất nguồn gốc

Thông tin có độ bao phủ

Độ bao phủ thể hiện bởi lượng thông tin mà hệ thống truy xuất nguồn gốc ghi lại.

Cần cân bằng giữa chi phí & lợi ích của các phần thông tin để xác định độ bao phủ hiệu quả mà chúng ta cần hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng.

Thông tin có chiều sâu

Chiều sâu thể hiện ở việc hệ thống theo dõi từ đầu đến cuối sát sao như thế nào.

Chiều sâu phụ thuộc vào những điểm nào trong dây chuyền sản xuất thực phẩm mà nguy cơ và các biện pháp khắc phục hậu quả có thể xảy ra.

Thông tin có tính chính xác

Tính chính xác thể hiện ở mức độ bảo đảm mà hệ thống có thể chỉ ra ngay được điểm di chuyển của sản phẩm thực phẩm trong dây chuyền sản xuất và cung ứng.

Quyết định tính chính xác phụ thuộc vào

Tỉ lệ lỗi có thể chấp nhận được – thuộc về các yêu cầu chất lượng

Các đơn vị phân tích – xe container, xe tải, ngày tạo ra, ngày sản xuất, hay ngày chuyển đi

Định hướng phát triển

Tại sao ngày nay DN cần có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm? Kinh nghiệm của khách hàng chúng tôi là:

Truy tìm nguồn gốc sản lượng thực phẩm Chất lượng/An toàn

♦ Tính minh bạch trong quy trình chế biến thực phẩm

  ► Bằng cách truy xuất thông tin sản phẩm từ nông trại hay người sản xuất sẽ cho biết quá trình chế biến tốt hay không để xác định được nguồn thực phẩm an toàn hay không an toàn.

♦ Thu hồi nhanh chóng và chính xác khi có sản phẩm lỗi.

♦ Bằng công nghệ truy tìm tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng giúp cho công ty phân tích nâng cao chất lượng sản phẩm của mình bằng cách xác định rõ nguồn gốc nguyên liệu.

♦ Đảm bảo

  ► Tính chính xác của quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm

  ► Chất lượng nguyên liệu dùng trong nuôi trồng và chế biến

  ► Thông báo các rủi ro có thể xảy ra.

♦ Thu thập đầy đủ các thông tin về chất lượng và các chứng nhận đạt chuẩn

♦ Truy tìm được chi tiết các nguyên nhân gây lỗi và đưa ra hướng khắc phục

Luận chứng kinh tế cho giải pháp truy tìm nguồn gốc sản phẩm

Giảm thiểu chi phí hàng trả lại - Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

Nếu không có truy xuất nguồn gốc, khi có lỗi phải thu hồi tất cả các sản phẩm cùng loại.

Sản phẩm cà chua phải thu hồi trong năm 2008 là 250.000 USD vì không thể xác định được nguồn gốc của sản phẩm bị lỗi.

Trong năm 2009, Peanut Corporation of America, nhà sản xuất đậu phộng lớn nhất ở Mỹ đã đệ đơn xin phá sản sau khi sản phẩm bị thu hồi.

Thông tin của tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng cho phép các công ty sử dụng phân tích để nâng cao năng suất và hiệu quả.

Theo dõi được năng suất của người lao động cho phép cải thiện đến 20%.

Theo dõi được từ gốc sẽ không lãng phí cho tương lai.

Xây dựng một thương hiệu cao cấp hơn (Giúp nâng giá cao hơn 10%-20%)

Các công nghệ của Giải pháp truy xuất nguồn gốc TX9

Hỗ trợ tất cả các máy quét mã vạch

Có thể tùy chỉnh cho tất cả các mô hình nuôi trồng/tất cả quy trình sản xuất.

Kết nối với phần mềm bán hàng và mạng xã hội để quản cáo sản phẩm

Mô hình dữ liệu phân tán – mỗi chuỗi cung ứng là một cơ sở dự liệu riêng.

Dữ liệu toàn vẹn và bảo mật.

Kết nối với RFID, 1&2-D barcode, ERP…

InfoSphere theo tiêu chuẩn chuẩn GS1 từ nông trại đến người bán lẻ.

Tổng kết

Đầy đủ nghiệp vụ, linh hoạt và dễ triển khai.

Giải pháp truy xuất nguồn gốc TX9 cho phép theo dõi các quy trình đơn giản đến phức tạp cho phép theo dõi tất cả các quy trình nghiệp vụ.

Giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả hoạt động và phù hợp với các yêu cầu nghiêm ngặt của chính phủ.

2569 bình luận
Xem thêm bình luận 123 trong số 1.000

Giải pháp Truy xuất nguồn gốc thực phẩm TX9

Hơn 10 năm kinh ngiệm phát triển sản phẩm TX9 để phân tích nguồn gốc thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn.

Đã phát triển đến thế hệ thứ 3 – phù hợp với cả doanh nghiệp nhỏ và lớn trong lĩnh vực sản xuất chế biến thực phẩm.

Là nhà quản lý chuyên nghiệp trong chuỗi sản xuất chế biến thực phẩm.

Có đến 30 khách hàng trên thế giới và đã bán được 70 bản quyền sản phẩm.

Truy tìm nguồn gốc sản phẩm bằng tiêu chuẩn GS-1.

Đang mở rộng sang thị trường xuất khẩu hoa lan và sản xuất dược phẩm.

Xác định nhanh chóng và chính xác nguồn gốc của vấn đề gây lỗi.

Giúp nhà sản xuất nâng cao năng lực sản xuất qua quá trình theo dõi nguồn gốc thực phẩm chế biến.

Giúp phát triển vùng nuôi trồng và nâng cao năng lực quản lý của vùng nuôi trồng.

Khái niệm về truy tìm

Đặc điểm của truy xuất nguồn gốc

Thông tin có độ bao phủ

Độ bao phủ thể hiện bởi lượng thông tin mà hệ thống truy xuất nguồn gốc ghi lại.

Cần cân bằng giữa chi phí & lợi ích của các phần thông tin để xác định độ bao phủ hiệu quả mà chúng ta cần hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng.

Thông tin có chiều sâu

Chiều sâu thể hiện ở việc hệ thống theo dõi từ đầu đến cuối sát sao như thế nào.

Chiều sâu phụ thuộc vào những điểm nào trong dây chuyền sản xuất thực phẩm mà nguy cơ và các biện pháp khắc phục hậu quả có thể xảy ra.

Thông tin có tính chính xác

Tính chính xác thể hiện ở mức độ bảo đảm mà hệ thống có thể chỉ ra ngay được điểm di chuyển của sản phẩm thực phẩm trong dây chuyền sản xuất và cung ứng.

Quyết định tính chính xác phụ thuộc vào

Tỉ lệ lỗi có thể chấp nhận được – thuộc về các yêu cầu chất lượng

Các đơn vị phân tích – xe container, xe tải, ngày tạo ra, ngày sản xuất, hay ngày chuyển đi

Định hướng phát triển

Tại sao ngày nay DN cần có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm? Kinh nghiệm của khách hàng chúng tôi là: