Minh bạch thông tin Niềm tin người dùng

Doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin sản phẩm cập nhật, đầy đủ để người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm của doanh nghiệp
Xem chi tiết

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm chỉ với một cú nhấp trên smartphone
Xem chi tiết

Phần mềm truy xuất nguồn gốc TX9

Phần mềm truy xuất nguồn gốc thực phẩm mọi nơi mọi lúc, giúp người tiêu dùng biết rõ về thực phẩm mình sử dùng,
Xem chi tiết

Giải pháp truy xuất nguồn gốc TX9

Hơn 10 năm kinh ngiệm phát triển sản phẩm Truy xuất nguồn gốc TX9 để phân tích nguồn gốc thực phẩm từ nông trại đến bàn ăn.
Xem chi tiết